Offentliga aktörer ska lämna metadata om den data de publicerar

Som offentlig aktör ska du lämna beskrivande information, så kallad metadata, om den data du publicerar för vidareutnyttjande till oss på Digg.

Du är skyldig att skicka information om den data du publicerar för vidareutnyttjande till oss på Digg i form av en beskrivning (metadata) av den data du publicerar.

Syftet är att göra det enklare att hitta data genom att vi på Digg sammanställer metadata i en gemensam förteckning över data som finns tillgänglig för vidareutnyttjande i Sverige. Att kunna hitta data är en förutsättning för att kunna använda den och det är först när data används som den kan ge nytta för samhället, leda till effektivisering, bidra till innovation och transparens med mera. Förteckningen finns på Sveriges dataportal, dataportal.se.

Sveriges dataportal (dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Metadata ska lämnas enligt specifikationen DCAT-AP-SE

Metadata ska lämnas enligt specifikationen DCAT-AP-SE och det finns tre olika sätt att lämna den till Digg.

  1. skördning från egen lokal källa
  2. lokal källa på Sveriges dataportal (ny leveransmetod)
  3. via anslutna samkataloger.

Om lagen

Enligt lagen (2022:225) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datalagen) ska du som offentlig aktör lämna beskrivande information, metadata, om den data som du tillgängliggör för vidareutnyttjande till Digg. Det kallas för informationsplikt.

Vi berättar mer på Digg forum den 26 september!

På Digg forum den 26 september berättar vi mer om hur du lämnar metadata till oss på Digg. Mer information publiceras till hösten.

Digg forum

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: