Digg lanserar dataambassadörsprogram för att stödja arbetet med öppna data

Dataambassadörsprogrammet vänder sig till dig som arbetar med datadelning inom offentlig sektor. Syftet är att bättre förstå vad öppna data och datadelning innebär och hur du och din verksamhet kan komma igång att dela er data.

Behovet av att kunna lära sig mer om att dela data på ett effektivt sätt är stort inom offentlig sektor, särskilt sedan den öppna datalagen trädde ikraft i augusti 2022. Digg lanserar därför ett nytt utbildningsstöd i form av ett dataambassadörsprogram. Eftersom programmet är den första i sitt slag lanseras den först som en betaversion i syfte att kvalitetssäkra och förbättra programmet.

Dataambassadörsprogrammet är den första förvaltningsgemensamma utbildningen i sitt slag som lanseras i Sverige och blir en milstolpe i Diggs arbete med att främja datadriven innovation och utveckling.

Först ut - utbildning om öppna data

Dataambassadörsprogrammet är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar mer operativt med öppna data och datadelning inom offentlig sektor. Det är en digital utbildning baserad på självstudier som fokuserar på att klargöra grundläggande processer och begrepp samt koppla dessa till den öppna datalagen. Syftet är att du ska få en bättre förståelse om vad öppna data och datadelning innebär och hur du och din verksamhet kan komma igång att dela och använda data.

Utbildningarna i dataambassadörsprogrammet består av inspelade filmer, hänvisningar till mer läsning och korta kunskapstester. Målet är att du som dataambassadör ska kunna bidra till att höja kompetensen om öppna data i din egna organisation genom att dela med dig av dina kunskaper från utbildningen. På detta sätt kan fler arbeta för en ökad datadelning och för att data ska bli en strategisk resurs för samhällsnytta och innovation.

Att vara dataambassadör

Du som vill delta i programmet kommer kunna anmäla ditt intresse att delta. När du blivit antagen kan du sedan genomföra utbildningen i din egen takt.

För att bli en av Diggs dataambassadörsprogram krävs ett engagemang och du förväntas sprida din kunskap vidare inom din organisation samt bidra med förbättringsförslag kring betaversionen. För att enklare kunna genomföra dina egna utbildningsinsatser får du som dataambassadör tillgång till utbildningsmaterial i form av ett Powerpoint-bibliotek.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av att få ett mer praktiskt stöd, bland annat i form av att ta del av färdigt presentationsmaterial. Många är osäkra på området och har ont om tid att ta fram eget material. Nu kan du som dataambassadör använda Diggs material som en del i ditt eget utbildningsmaterial vilket gör att startsträckan för att komma igång blir kortare, säger Josefin Lassinantti, specialist öppna data på Digg.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse för att delta i dataambassadörsprogrammet genom att fylla i en kort anmälan.

Intresseanmälan till Dataambassadörsprogrammet

Målet är att erbjuda fler utbildningar

Målet är att fler ska kunna ta del av utbildningar om öppna data och datadelning framöver. Vi på Digg tittar just nu närmare på att exempelvis erbjuda olika utbildningar för underleverantörer, privata aktörer, chefer, strateger och jurister.

- I regeringsuppdraget för kompetensförsörjning och livslångt lärande som Digg deltar i tittar vi bland annat på ett utbildningspaket för beslutsfattare om data som en strategisk resurs, berättar Ulrika Domellöf Mattsson, projektledare för delprojektet Sänkta trösklar för datadelning där även Skolverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statistikmyndigheten (SCB) och Universitet- och högskolerådet (UHR) ingår.

Josefin Lassinantti och Ulrika Domellöf Mattsson 

Josefin Lassinantti och Ulrika Domellöf Mattsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: