Intresseanmälan till Dataambassadörsprogrammet

Vad roligt att du är intresserad av att bli en av våra dataambassadörer! Dataambassadörsprogrammet är till för dig som arbetar med datadelning inom, eller på uppdrag av, offentlig förvaltning. Skicka in din intresseanmälan till oss via detta formulär.

Syftet med Dataambassadörsprogrammet är att ge dig en bättre förståelse vad öppna data och datadelning innebär och hur du och din verksamhet kan komma igång att dela er data.

För att kunna delta i Dataambassadörsprogrammet vill vi att du på något sätt arbetar, eller kommer att arbeta med, öppna data inom eller på uppdrag av offentlig förvaltning. Med uppdrag menar vi att du är en konsult som har ett pågående uppdrag inom offentlig förvaltning. Därför kommer du att få några frågor om din roll och vilken offentlig organisation du arbetar för eller representerar.

Vi återkommer till dig när vi tittat igenom din intresseanmälan.

Fråga 1: Ange dina personuppgifter * (obligatorisk)
Fråga 1: Ange dina personuppgifter
Ange den e-postadress du har hos den offentliga aktör du representerar.
Fråga 2: Vad är din könstillhörighet? * (obligatorisk)
Fråga 2: Vad är din könstillhörighet?Fråga 3: Arbetar du inom den offentliga sektorn, inom en organisation som stöttar den offentliga sektorn eller som konsult åt någon av dessa? * (obligatorisk)
Fråga 3: Arbetar du inom den offentliga sektorn, inom en organisation som stöttar den offentliga sektorn eller som konsult åt någon av dessa?Fråga 5: Arbetar du med öppna data och eller datadelning inom eller för offentlig sektor? * (obligatorisk)
Fråga 5: Arbetar du med öppna data och eller datadelning inom eller för offentlig sektor?


Information om personuppgiftsbehandling vid publicering av goda exempel

För att se om du uppfyller kriterierna för att delta i Diggs Dataambassadörsprogram kommer Digg att samla in personuppgifter om dig i anmälningsformuläret. Digg är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Det är frivilligt för dig att skicka in ansökningsformuläret och därmed ange dina personuppgifter. Digg vill uppmärksamma dig på att uppgifter som skickas in blir allmän handling hos Digg och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen.

De uppgifter som samlas in om dig som anmäler dig är:

  • namn
  • titel
  • kontaktuppgifter
  • organisationstillhörighet
  • mejladress
  • uppgifter om din anställning och roll.

Syftet med att personuppgifterna samlas in är att säkerställa att du uppfyller kriterierna för målgruppen för utbildningsverksamheten samt att Digg ska kunna kontakta dig per e-post om du blivit antagen.

Din e-post kommer också att användas för att kontakta dig med erbjudande om registrering av konto i dela.digg.se, där du får tillgång till ytterligare utbildningsmaterial. Även sådan registrering är frivillig.

Den lagliga grunden för Digg:s utbildningsverksamhet inom dataområdet är myndighetens uppgift att främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen (6 § punkt 2 instruktionen). Uppgiften utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för att identifiera behöriga deltagare och därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.
Läs mer om vår behandling av personuppgifter.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: