Nu ska värdefulla datamängder tillgängliggöras för stärkt innovationskraft

En värdefull datamängd är data som är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin i och med att de finns tillgängliga för många. Det är data som är särskilt lämpliga att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer.

Datadelning av värdefulla datamängder leder till att andra kan använda data vidare och möjliggör innovation.

Nu har genomförandeakten till öppna datadirektivet publicerats och där framgår:

  • vilka datamängder som utgör så kallade värdefulla datamängder
  • särskilda krav per datamängd om hur myndigheter ska göra datamängderna tillgängliga för andra.

Enligt genomförandeakten ska myndigheter som har värdefulla datamängder se till att de finns tillgängliga enligt vissa krav.

Kraven i genomförandeakten ska vara uppfyllda senast 16 månader efter att den träder i kraft den 9 februari, det vill säga i juni 2024. För organisationer som beviljas undantag ska kravet om avgiftsfrihet vara uppfyllt senast februari 2025.

Vi har samlat information om värdefulla datamängder som är till hjälp för dig som myndighet.

Värdefulla datamängder

Dokument och länkar

Vägledning för att tillgängliggöra information

Vill du veta mer?

Den 28 mars klockan 13-13.45 berättar vi mer om värdefulla datamängder under en digital direktsändning som går under namnet Digg forum.

Mer information om Digg forum

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: