Malta första land att ta emot svenska e-legitimationer

Nu är det möjligt att använda en svensk e-legitimation i en utländsk e-tjänst i praktiken. Först ut är Malta, där e-legitimationen Freja eID Plus kan användas i offentliga e-tjänster och därmed tas ett första steg för svenskar för ett digitalt Europa.

I december 2020 skickade Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, in en föranmälan av svenska e-legitimationer till EU enligt eIDAS-förordningen, för att göra det möjligt att använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder. Föranmälan omfattade tre av DIGG godkända e-legitimationer: Freja eID Plus, BankID och e-identitet för offentlig sektor, EFOS, från Försäkringskassan. Det gick bra för den svenska föranmälan – efter en obligatorisk granskning ställde sig de andra EU-länderna oreserverat positiva till de svenska e-legitimationerna.

EU-kommissionen förde upp Freja eID Plus på den officiella förteckningen 20 februari 2022. De andra eIDAS-länderna har ett år på sig från det datumet att ansluta sina eIDAS-noder och offentliga e-tjänster till Sverige. DIGG samarbetar för Sveriges räkning med de andra länderna för att underlätta det praktiska, så att de kan ansluta så fort som möjligt.

Lär dig mer

Publicerad: