Första svenska e-legitimationen redo att användas utomlands

Under nästa år kommer svenskar att kunna logga in i utländska offentliga e-tjänster. De som har behov av kontakt med utländska myndigheter inom EU/EES kan identifiera sig med en svensk e-legitimation. Först ut är Freja eID Plus.

I december 2020 skickade Myndigheten för digital förvaltning, Digg, in en föranmälan av svenska e-legitimationer till EU. Föranmälan omfattade tre av Digg godkända e-legitimationer: Freja eID Plus, BankID och e-identitet för offentlig sektor, EFOS, från Försäkringskassan.

- Det gick bra för den svenska föranmälan och efter den obligatoriska granskningen ställde sig de andra länderna oreserverat positiva till den, säger Lotta Hämäläinen, leveransledare för digital identitet på Digg.

För att Digg för Sveriges räkning ska slutföra anmälan krävs att de föranmälda e-legitimationsutfärdarna tecknar ett tilläggsavtal med Digg om eIDAS. Freja eID Group AB har nu tecknat tilläggsavtalet och Digg har därefter, för Sveriges räkning, anmält Freja eID Plus i enlighet med EU:s eIDAS-förordning.

När kan e-legitimationen användas i utländska offentliga e-tjänster?

Nu kommer EU-kommissionen att notera Sverige med Freja eID Plus i EU:s Official Journal. Därefter har de andra länderna ett år på sig att erkänna de svenska e-legitimationerna, men det kan gå snabbare eftersom länderna redan kopplat upp andra länders e-legitimationer. Det är obligatoriskt för utländska offentliga e-tjänster inom EU/EES att erkänna inloggning med anmälda svenska e-legitimationer.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: