Digg kommenterar Digital Economy and Society Index (DESI) 2021

Sverige hamnar på tredje plats när EU-kommissionen mäter de 27 medlemsländernas digitalisering. Grannländerna Danmark och Finland placerar sig bättre.

Sverige tappar en placering

Sverige presterar bra i DESI, Digital Economy and Society Index. I den senaste mätningen som publicerades 12 november 2021 hamnar Sverige på en tredjeplats i EU med 66,1 poäng i den totala sammanställningen. Detta är en något lägre poäng än föregående års, då Sverige fick 69,7 poäng. Det innebär även att Sverige i år tappar andraplatsen, som går till Finland, och istället hamnar på en tredjeplats. Även EU-genomsnittet har sjunkit i denna mätning, med nästan två poäng.

Delar av förändringen i totalpoäng för Sverige och förändringen i EU-genomsnittet kan förklaras av att DESI har gjorts om sedan föregående mätning. Mätningen har omstrukturerats för att passa de fyra huvudområdena i Europas Digitala kompass, vilket innebär att de tidigare fem mätområdena nu har blivit fyra. De områden som DESI mäter idag är Humankapital, Digital infrastruktur, Integrering av digital teknik och Digitala offentliga tjänster. Dessutom innehåller DESI i år även några nya indikatorer som mäter IKT (informations- och kommunikationsteknik) för miljömässig hållbarhet, användningen av gigabittjänster samt andelen företag som erbjuder IKT-utbildning och använder e-fakturering.

I den senaste rapporten har även föregående års mätningar justerats för att återspegla dessa förändringar, vilket innebär att ranking och poäng för tidigare år kan ha ändrats.

Notera även att mätningen bygger på data insamlat under 2020, vilket innebär att mätningen omfattar tiden under Covid-19-pandemin.

Totalpoängen i DESI 2021 uppdelat på delindex.

Figuren visar totalpoängen i DESI 2021 uppdelat på delindex. I topp ligger Danmark (70,1), följt av Finland (67,1), Sverige (66,1) och Nederländerna (65,1). I botten ligger Grekland (37,3), Bulgarien (36,8) och slutligen Rumänien (32,9).

Blandad kompott för Sverige när andra medlemsländer ökar

Sverige har liksom tidigare år en särskilt bra placering när det gäller området Humankapital (en andraplats i EU) och kommissionen bedömer humankapitalet som en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar. I befolkningen har minst 72 procent grundläggande digitala färdigheter och 46 procent har över grundläggande digital kompetens. Dock behöver Sverige fler personer med digital spetskompetens.

Inom området Digital infrastruktur har Sverige i årets undersökning tappat i ranking jämfört med tidigare års rapport (placering nr 5 i år), trots att alla indikatorer som mäter detta har förbättrats sedan förra årets mätning, förutom hushållens totala användning av fast bredband. Att Sverige tappar här beror alltså i huvudsak på att andra länder har utvecklats snabbare.

Trots att EU under förra året bedömde att Sveriges utveckling inom området Integrering av digital teknik höll på att sakta in och att andra länder började komma ikapp på detta område, har Sveriges placering här förbättrats från plats 6 till årets plats 3. Indikatorer som företagens användning av e-fakturaanvändning, IKT för miljömässig hållbarhet (ny indikator), molnanvändning, användningen av Big Data och gränsöverskridande e-handel gör att vi klättrar i placering.

Digitala offentliga tjänster – vårt största kliv, men det finns mer att göra

Liksom tidigare år är ett svagt delområde för Sverige området Digitala offentliga tjänster. Trots detta har vi förbättrat oss från plats 10 i föregående års rapport till plats 5 i årets mätning. En stor anledning till vår förbättrade placering är att Sverige har gjort framsteg vad gäller öppna data, där vi tidigare haft en bottenplacering men nu ligger en bra bit över EU-genomsnittet (84 procent jämfört med genomsnittet på 78 procent). Vi har dock fortfarande mycket kvar att göra för att nå toppen, eftersom detta steg bara tog oss till plats 16 av de 27 medlemsländerna i EU när det gäller öppna data.

När det gäller Digitala offentliga tjänster som helhet ligger Sverige som sagt på en femteplats, vilket historiskt sett är en bra placering för Sverige. Men i motsats till indikatorn Öppna data så har Sverige faktiskt halkat ned något inom indikatorn Digitala offentliga tjänster för medborgare jämfört med i förra årets rapport. Vi har en ganska lång bit kvar till Danmark, som ligger först i DESI:s totalranking, och Estland som ligger i topp gällande området Digitala offentliga tjänster.

Poängen för de fem indikatorerna som ingår i DESI:s delområde Digitala offentliga tjänster.

Figuren visar poängen för de fem indikatorerna som ingår i DESI:s delområde Digitala offentliga tjänster för länderna Sverige, Estland (toppresteraren inom offentliga tjänster), Danmark (toppresteraren totalt) och EU-genomsnittet. Estland och Danmark ligger bra till i alla indikatorer. Sverige ligger något efter, men fortfarande över EU-genomsnittet. Indikatorerna är användande av e-förvaltningstjänster, öppna data, förifyllda blanketter, digitala offentliga tjänster för företagare och digitala offentliga tjänster för medborgare.

För att Sverige ska bli ledande inom digitala offentliga tjänster är det viktigt att ett effektivt informationsutbyte inom och med offentlig förvaltning kommer på plats och fortsätter utvecklas. Det är också fortsatt viktigt att utveckla kompetens kring att hantera data som en strategisk resurs, främja datadelning samt att utveckla kompentens i användning av data i utveckling av tjänsteerbjudanden.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: