Behov av rättsligt stöd i olika former

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har behov av vägledningar och stödmaterial kring de rättsliga delarna av digitaliseringsfrågor. Stödet behövs inom olika områden och på olika nivåer och formen på stödet behöver anpassas efter vad frågan handlar om. Det visar den slutrapport som Digg presenterat för regeringen.

Samverkan en nyckel till framgång

Samverkan med andra myndigheter och aktörer är en förutsättning för att det rättsliga stödet ska vara till hjälp för de offentliga aktörerna. Med samverkan får stödet en högre kvalitet och både resurser och kunskap kan återanvändas.

Samverkan kommer utformas på olika sätt och med olika aktörer utifrån vad digitaliseringsfrågan handlar om. Exempelvis kan Digg skapa expertgrupper för att bistå med spetskompetens i en viss fråga.

Digital tjänst med användaren i fokus

Diggs målsättning är att ge kommuner, regioner och statliga myndigheter ett lättillgängligt rättsligt stöd. Stödet behöver anpassas utifrån digitaliseringsfrågans karaktär och kommer att ges på olika sätt.

Digg utvecklar just nu en digital tjänst på digg.se som på ett användarvänligt och tillgängligt sätt presenterar vad som gäller och vad Digg rekommenderar. Mottagarnas behov har varit i fokus under utvecklingen av tjänsten.

Digg kommer även kommunicera om det rättsliga stödet på andra sätt till exempel genom att bjuda in aktörer till webbinarer eller producera informationsfilmer. Diggs målsättning är att kunna erbjuda den offentliga förvaltningen ett rättsligt stöd under 2022.

Lär dig mer

Slutrapport: Rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: