Nu gäller lagen om tillgänglighet alla offentliga appar

Från den 23 juni 2021 omfattas alla offentliga mobila applikationer av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Appar ska vara tillgängliga, och det är särskilt viktigt för personer med olika funktionsnedsättningar.

Viktigt med tillgänglighet i appar

En stor del av Sveriges befolkning har idag tillgång till en smarttelefon och i många fall är mobiltelefonen den enda enhet man använder för att surfa på internet, göra ärenden eller söka information. Det gör det ännu viktigare att appar som offentliga aktörer tillhandahåller är tillgängliga.

För att en app ska vara tillgänglig behöver den kunna läsas upp med en skärmläsare, t.ex. VoiceOver för iPhone eller TalkBack för Android. Kontraster och färgval är också viktigt för att användare ska kunna ta del av innehållet, likaså att det ska vara möjligt att förstora text. Många användare kopplar externa tangentbord till sin mobil, så att navigera med hjälp av tangentbordet i appen är också viktigt.

Granskning och dialog

Digg kommer att kontakta de aktörer vars appar vi ska granska i förväg. Om vi upptäcker tillgänglighetsbrister kommer vi att påpeka dessa, precis som vi gör med webbplatser. I första hand strävar Digg efter att föra dialog med aktören som ska se till att bristerna åtgärdas.

Diggs arbete med tillsyn

Digg har uppdraget att se till att lagen om tillgänglighet till offentlig service får genomslag. Det innebär utbildning och information, men även att utöva tillsyn i form av att granska och övervaka att offentliga aktörers digitala service, t.ex. webbplatser eller appar, följer lagkraven.

Som offentlig aktör behöver man förhålla sig till de nya kraven genom att tillgänglighetsförbättra det som inte fungerar idag och publicera en tillgänglighetsredogörelse där man redovisar de tillgänglighetsbrister som finns. Aktören ska också erbjuda möjligheter för användare att påtala brister.

Övervakning av appar

Enligt EU-kommissionens beslut ska övervakning genomföras av medlemsstaterna. Antalet appar som ska övervakas är baserat på landets invånarantal. För Sveriges del innebär det att Digg ska granska sex mobila applikationer i år och 16 under år 2022.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Diggs uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 men kraven i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga myndigheter och kommuner men även vissa privata aktörer omfattas. Till grund för arbetet med lagkraven ligger EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (EU) 2016/2102.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: