Så granskar vi tillgängligheten på webbplatser

När Digg genomför en manuell granskning av tillgängligheten på en digital service utgår vi från en tillsynsmanual. Manualen publicerar vi nu på digg.se för att alla som är intresserade ska kunna ta del av hur vi granskar.

Digg använder tillsynsmanualen i den ingående övervakningen av digital offentlig service. Nu publicerar vi manualen på digg.se och webbriktlinjer.se för att det ska vara möjligt att ta del av vårt arbete och hur vi granskar de webbplatser som valts ut för manuell granskning.

Tillsynsmanualen innehåller instruktioner och kontroller av tillgänglighet

I tillsynsmanualen finns information om hur Digg granskar webbplatser, dokument och appar med instruktioner, kontroller och eventuella undantag för varje kriterium som granskas. Manualen beskriver också tillsynsprocessen, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

Kan offentliga aktörer använda tillsynsmanualen?

Tillsynsmanualen är öppen för alla. Eftersom granskningsprocessen i tillsynsmanualen följer den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 omfattar kontrollerna och instruktionerna alla tillgänglighetskrav som Digg utför tillsyn på.

Genom att gå igenom granskningsavsnitten i tillsynsmanualen kan de som arbetar med webb kontrollera tillgängligheten på sin webbplats på samma sätt som Digg gör.

Vad är skillnaden mellan ingående och förenklad övervakning?

En ingående övervakning sker alltid med manuell granskning av exempelvis webbplatsen. Den manuella granskningen utförs av en handläggare som kontrollerar alla kriterier och dokumenterar bristerna i ett granskningsprotokoll.

En förenklad övervakning sker med ett granskningsverktyg som genomför en automatiserad granskning och som genererar en rapport i verktyget.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: