Hackatons – en gångbar metod för innovation inom offentlig förvaltning

Digg genomförde under våren 2020 innovationstävlingen Hack the Crisis i kampen mot Covid-19 inom regeringsuppdraget att projektleda Hack for Sweden. Under hösten utvecklades konceptet till Hack for Sweden 365. Resultatet av genomförda hackatons har genom bred samverkan lett till flera realiserbara idéer för det offentliga. Digg har nu överlämnat en slutrapport till regeringen med samlade erfarenheter av 2020 års Hack for Sweden.

Regeringsuppdraget, att projektleda Hack for Sweden, hade initialt fokus på de samhällsutmaningar som uppkommit till följd av Covid-19, med Hack the Crisis som resultat. Uppdraget har därefter handlat om att utveckla Hack for Sweden från ett årligt event till ett varaktigt arbete, som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del i den offentliga förvaltningens systematiserade innovation. Resultatet ska nu etableras.

Två digitala hackatons

Under året har Digg anordnat två digitala hackatons. För såväl vårens Hack the Crisis som höstens Hack for Sweden 365 prioriterades lösningar till nytta för användare av den offentliga förvaltningens tjänster. Efter Hack the Crisis matchades de vinnande lösningsförslagen med potentiella behovsägare. I Hack for Sweden 365 utvecklades konceptet vidare och involverade flera offentliga samverkansorganisationer redan från start. Tre behovsägande myndigheter (Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och Rymdstyrelsen) presenterade gemensamt en konkret utmaning som de tävlande lagen fick innovera kring.

Digg har under projektledarskapet bidragit till att Hack for Sweden utvecklats till en systematiserad verksamhet som främjar öppen och datadriven innovation. Detta har skett främst genom att:

  • Främja användandet av offentliga data och därigenom kompetensen att vidareutnyttja offentliga data öka hos deltagarna.
  • Fortsätta arbetet med att diversifiera deltagarna och sträva efter mångfald vad gäller såväl kompetens och bakgrund som kön och ålder.
  • Främja öppen och datadriven innovation på lokal, regional och nationell nivå.
  • Samordna arbetet med Sveriges dataportal (dataportal.se) och challengesgov.se.
  • I samverkan med deltagande myndigheter, kommuner och regioner inventera och formulera samhällsutmaningar som ligger till grund för inriktning för Hack for Sweden.
  • Lösningar kan användas av offentlig sektor för att skapa samhällsnytta ska prioriteras.
  • Fokusera på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19.
  • Skapa synergier med Diggs befintliga ansvarsområden och andra regeringsuppdrag som Digg har eller har haft.

I samarbete med flera samhällsaktörer

Hack for Sweden 365 har under året genomförts i nära samverkan med: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), eHälsomyndigheten, Internetstiftelsen, Livsmedelsverket, Lunds kommun, Riksarkivet, Rymdstyrelsen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statistiska centralbyrån (SCB), Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: