Digg lanserar ett öppet forum på Sveriges dataportal

Nu lanserar Digg ett community på Sveriges dataportal för alla som är intresserade av, eller vill lära sig mer om, data och API:er. Målet är att främja öppen och datadriven innovation genom att erbjuda ett forum för samverkan, dialog och kunskapsutbyte på dataportal.se.

Data som strategisk resurs

Dataportalens community syftar till att bygga upp en stark gemenskap inom området och därmed bidra till att data och information används som en bred värdeskapande resurs för ökad innovation, transparens, kunskap och effektivitet i samhället.

Möjlighet till samverkan och inspiration

Via ett öppet forum kan olika användargrupper till exempel tipsa och ställa frågor till varandra samt diskutera användning av data och API:er. Här ges även möjlighet för alla att ta del av och sprida goda exempel kring hur data används, eller vilka evenemang som arrangeras.

Behov av förstärkt dialog och kunskapsutbyte

De senaste åren har ett tydligt behov framkommit av förstärkt dialog mellan de som använder data och de som delar data. Användare av data vill på ett mer effektivt sätt kunna inspirera, motivera samt utbyta tips och idéer med varandra. Detsamma gäller för personer som på olika sätt arbetar med att dela och publicera data och API:er, eller de som vill starta upp ett sådant arbete. Det har även framkommit önskemål om att på ett mer öppet och inkluderande sätt kunna ställa frågor och ge synpunkter kring utvecklingen av Sveriges dataportal.

Ett levande community skapas tillsammans

Dataportalens forum kommer att vara en plats som formas, lever och växer tillsammans med sina användare. Med ett gemensamt engagemang kan den tekniska plattformen utvecklas vidare till en levande arena som alla dataintresserade människor naturligt vill vara en del av, bidra till och använda sig av.

Om Sveriges dataportal

Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör data och API:er som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Det är en nationell resurs som bidrar till samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. På dataportal.se kan alla enkelt söka och utforska data som kan användas för olika ändamål. Digg ansvarar för Sveriges dataportal.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: