Gemensam digital infrastruktur går framåt men kräver långsiktighet och gemensamt rättsligt stöd

Några av slutsatserna i slutrapporten från Ena – Sveriges digitala infrastruktur är att etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen kräver långsiktig finansiering och ett gemensamt rättsligt stöd.

Joakim Nyström

Joakim Nyström, leveransledare, Digg.

Arbetet med att etablera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen pågår och det finns ett stort intresse från offentlig sektor att nyttja de olika delarna som utvecklats inom Ena.

Ena är en möjliggörare för ett säkert, enkelt och effektivt informationsutbyte inom offentlig sektor. Ena ska även stödja den europeiska infrastrukturen för att digitala bevis (till exempel utbyte av digitala gymnasiebetyg) och offentliga tjänster ska kunna användas över nationsgränserna.

Arbetet har tidigare handlat om att myndighetsgemensamt utveckla en förvaltningsgemensam infrastruktur. Under 2022 har arbetet lett till leverans av konkreta och nyttoskapande tjänster, som Mina ombud, en tjänst för digitala fullmakter. Målet är att behålla detta fokus även 2023.

– Även om utvecklingen går framåt och det finns ett stort intresse från offentlig sektor så finns det frågor som kräver mer arbete för att skapa bra förutsättningar. Det handlar om att ha en långsiktighet i det som nu utvecklas för att etableringen av Ena ska lyckas, säger Joakim Nyström, leveransledare på Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: