Nu har årets enkät om e-handel skickats ut

Ökar e-handeln inom statliga myndigheter? Digg har nyligen skickat ut en enkät till myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter för att undersöka just detta.

Digg följer återkommande upp införandet och utvecklingen av e-handel inom statliga myndigheter. Nu har årets enkät skickats ut.

Nyckeltal som följs upp är andel e-fakturor, matchade fakturor och antal elektroniska order per 100 årsarbetskrafter.

Om årets enkät

Enkäten skickas till statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter och som lyder under förordning 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och tillhörande föreskrifter. Enkäten skickas till myndigheters info- eller diarieadresser.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: