Kom igång med e-handel i din kommun

Digg bjuder in alla kommuner som idag inte har e-handel i sin organisation till ett nätverkssamarbete med start den 7 september. Syftet är att genom nyttorealisering ta fram ett beslutsunderlag för att införa e-handel.

Att börja med e-handel innebär ett förändrat arbetssätt för många anställda. Ett beslut om e-handel bör därför vara förankrat såväl i kommunledningen som hos ansvariga chefer i verksamheten.

Få ett eget anpassat beslutsunderlag

Den 7 september 2022 startar nätverkssamarbetet. Vi kommer att ha en eller två arbetsgrupper med 3–5 kommuner i varje gruppering. Vi kommer att träffas fyra gånger digitalt och mellan träffarna ska du som deltagare färdigställa olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska hjälpa dig som deltagare att få ett eget anpassat beslutsunderlag.

Du som deltar får dessutom möjlighet att via arbetsgruppen knyta nya kontakter och lägga en grund för fortsatt arbete med införandet av e-handel.

Förutsättningar för ditt deltagande

  • Din kommun har inte e-handel idag.
  • Du som deltagare förväntas lägga arbetstid på tilldelade uppgifter mellan respektive möte.
  • Du som deltagare har stöd från närmaste chef att lägga tid på beslutsunderlaget för nyttorealisering, både genom att delta i möten och de tilldelade arbetsuppgifterna mellan mötena.
  • Minst två deltagare från varje kommun, närmaste chef (eller motsvarande) får gärna delta på möte ett och fyra.

Om nätverkssamarbetet och anmälan

Arbetet pågår under cirka åtta veckor. Varje möte är cirka 2,5 timmar (eftermiddagar) och äger rum 7 september, 28 september, 19 oktober och 9 november samt ett uppföljande möte under april-maj 2023. Vid behov kan ytterligare möten bli aktuella för respektive arbetsgrupp. Digg debiterar ingen avgift för ditt deltagande.

Vi behöver din anmälan senast 31 maj 2022 och varje deltagare anmäler sig enskilt.

Anmälan till nätverkssamarbetet inom e-handel (esmaker.net) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: