Pointsharp AB – ny leverantör av e-tjänstelegitimationer

Digg har nu godkänt e-legitimationerna Net iD och Mobilt Net iD från Pointsharp AB. Net iD och Mobilt Net iD uppfyller de krav som ställs i Diggs tillitsramverk på tillitsnivå 3.

Net iD och Mobilt Net iD kan skaffas av organisationer som har behov av e-legitimationer till sina medarbetare, även kallade e-tjänstelegitimationer. Dessa är till för att identifiera sig i samband med utförande av ärenden i sin yrkesroll. Det finns sedan tidigare e-tjänstelegitimationer från tre leverantörer som godkänts på tillitsnivå 3 och därmed fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

–Det är positivt att det nu finns ytterligare en leverantör som lever upp till kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation. Fler kvalitetssäkrade leverantörer ökar valfriheten för de offentliga aktörer som har behov av e-legitimationer till sina medarbetare, säger Lotta Hämäläinen, enhetschef på Digg.

Det här är kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på. Det är Digg som genomför den oberoende granskningen i enlighet med Tillitsramverket för Svensk e-legitimation.

Digg granskar att e-legitimationen håller den tillitsnivå som leverantören har angett i sin ansökan. En e-legitimations tillitsnivå visar hur säker och tillförlitlig e-legitimationen är, både när det gäller teknisk och administrativ säkerhet. Offentliga och privata aktörer kan sedan använda sig av tillitsnivåerna i sin riskbedömning för att avgöra om e-legitimationen motsvarar den säkerhet som krävs för att logga in i deras e-tjänster.

Öppnar upp för nya e-legitimationer

Kvalitetsmärket öppnar också dörren för nya och mindre kända e-legitimationer. Intresserade leverantörer av e-legitimationer är välkomna att ansöka om att bli granskade av Digg. Efter godkännande skrivs ett kostnadsfritt licensavtal som ger leverantören rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin marknadsföring.

Välkommen på e-legdagarna

På Stockholmsmässan i Älvsjö samlas vi den 16-17 oktober kring frågor om digital identitet. Årets tema är "E-legitimationer i en föränderlig tid"

Välkommen att boka utställarplats eller deltagarbiljetter på elegdagarna.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: