Debatt: Statlig e-legitimation minskar det digitala utanförskapet

”Sverige måste införa en statlig e-legitimation”, menar Anna Kinberg Batra i en debattartikel den 15 november i DN. Vi håller med, skriver generaldirektör Anna Eriksson för Myndigheten för digital förvaltning i en replik, men vi vill utveckla tankegångarna och ge ett bredare perspektiv till varför satsningar på digitalisering är av högsta vikt.

Anna Eriksson, generaldirektör på Digg.

Rent formellt kan vi konstatera att det inom kort kan ställas krav på EU:s alla medlemsländer att erbjuda en e-legitimation på högsta tillitsnivån. Ett förslag i eIDAS-förordningen som Sverige ställt sig bakom. Men bortom det formella finns vinster på ett närmare, mänskligare plan som motivation till att skyndsamt arbeta vidare med frågan.

Sverige har idag världens mest utbredda användning av e-legitimationer. Inget annat land har en så hög spridning och bred användning. En statlig e-legitimation är en möjliggörare i den fortsatta digitaliseringen av samhället genom att erbjuda fler grupper i samhället en digital identitet. Saknar man svenskt personnummer och svenskt bankkonto är det i dag svårt att använda sig av många vardagliga digitala tjänster som kräver e-legitimering. På så vis skapas ett utanförskap som kan vara svårt att hantera i ett land där både myndigheter och företag ställer krav på digital identifiering. Det är ett av många exempel som visar på behovet av en statlig e-legitimation som ett tryggt och inkluderande komplement till de lösningar som redan används i Sverige och som tillhandahålls av marknaden.

En annan viktig åtgärd för att inkludera fler grupper i samhället är att offentliga aktörer som erbjuder e-tjänster ska acceptera alla godkända e-legitimationer. Det föreslog Digg i en tidigare rapport Länk till annan webbplats. till regeringen. Annars finns det risk att utanförskapet ändå lever kvar, trots goda ambitioner.

Att en statlig e-legitimation behövs tycks många vara överens om, men varför stanna där? Det finns starka skäl som talar för att den nytillträdda regeringen bör intressera sig för digitalisering ur ett bredare perspektiv. Sverige ligger på många sätt i framkant, precis som Kinberg Batra skriver, men de svenska myndigheterna släpar efter i flera viktiga frågor. Förutsättningarna finns på plats men vi behöver ändra fokus mot ökat samarbete och användning av gemensamma lösningar för att nå framgång med digitaliseringen. Den positiva, men lite långsamma, utvecklingen bör skyndas på så Sverige kan ta del av de stora mänskliga och ekonomiska vinster som väntar runt hörnet.

Digg fick före sommaren regeringsuppdraget att utreda utformningen av en statlig e-legitimation och slutrapport lämnas den 31 januari 2023. Förslagen i rapporten kommer att kräva regeringsbeslut, bland annat kring reglering, styrning och finansiering för att en statlig e-legitimation ska bli verklighet.

Anna Eriksson
Generaldirektör
Myndigheten för digital förvaltning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: