Malta första land att ta emot svenska e-legitimationer

Nu är det möjligt att använda en svensk e-legitimation i en utländsk e-tjänst i praktiken. Först ut är Malta, där e-legitimationen Freja eID Plus kan användas i offentliga e-tjänster och därmed tas ett första steg för svenskar för ett digitalt Europa.

I december 2020 skickade Myndigheten för digital förvaltning, Digg, in en föranmälan av svenska e-legitimationer till EU enligt eIDAS-förordningen, för att göra det möjligt att använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder. Föranmälan omfattade tre av Digg godkända e-legitimationer: Freja eID Plus, BankID och e-identitet för offentlig sektor, EFOS, från Försäkringskassan. Det gick bra för den svenska föranmälan – efter en obligatorisk granskning ställde sig de andra EU-länderna oreserverat positiva till de svenska e-legitimationerna.

EU-kommissionen förde upp Freja eID Plus på den officiella förteckningen 20 februari 2022. De andra eIDAS-länderna har ett år på sig från det datumet att ansluta sina eIDAS-noder och offentliga e-tjänster till Sverige. Digg samarbetar för Sveriges räkning med de andra länderna för att underlätta det praktiska, så att de kan ansluta så fort som möjligt.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: