DIGITAL-finansierat projekt ska rusta Europas företag mot cyberattacker

Risken för cyberattacker mot Europas små och medelstora företag ökar, samtidigt som många av företagen saknar tillräcklig kunskap om hur de ska skydda sig. Genom anslag från Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) ska det nystartade EU-projektet NERO bidra till att öka företagens resiliens inom cybersäkerhet. Massive Dynamic Sweden är en av aktörerna som ingår i projektet.

NERO, som står för Network for European Resilience and Optimization, är ett EU-projekt med fokus på att stärka små och medelstora företag genom att tillhandahålla verktyg och utbildningar för att hjälpa dem hantera cybersäkerheten. NERO är ett treårigt projekt som startade i december 2023. Det ingår i EU:s finansieringsprogram DIGITAL, vars syfte är att stödja den digitala utvecklingen inom Europa.

Startupbolaget Massive Dynamic Sweden leder NEROs utbildningsaktiviteter och intar därmed en central roll i projektet. Företaget har specialiserat sig på mjukvaruutveckling och konsulttjänster inom cybersäkerhet samt digital träning och maskininlärning. Natalia Stathakarou, utvecklingsdirektör och medgrundare av Massive Dynamic Sweden, jämför NERO-initiativet med en verktygslåda som innehåller bland annat utbildningsmaterial och smart AI för att upptäcka och informera om cybersäkerhetsrisker.

– Med hjälp av vårt AI-verktyg KIOKU AI – som betyder minne på japanska – utvecklar vi digitala, spelifierade och scenariobaserade utbildningar som gör undervisningen både mer engagerande och mer effektiv. Inom ramen för NERO kommer verktyget nu att vidareutvecklas, berättar Natalia Stathakarou.

Bygger en plattform för samarbete

Det ökade distansarbetet under pandemin synliggjorde problemet med att mindre och medelstora företag ofta saknar tillräcklig beredskap för alltmer avancerade cyberattacker och därmed står inför allvarliga risker, bland annat ekonomiska. NERO-projektet syftar till att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att säkerställa att företagen kan hantera cybersäkerheten effektivt, oavsett om medarbetarna arbetar på kontoret eller på distans.

Projektet har ett tydligt mål: att förbereda företagen och förse dem med en robust cybersäkerhet.

– Projektet har ett tydligt mål: att förbereda företagen och förse dem med en robust cybersäkerhet. Vi har utvecklat ett omfattande program som inte bara informerar om riskerna utan också ger företagen de verktyg de behöver för att skydda sig, förklarar Natalia Stathakarou.

Inom projektet strävar man efter att bygga ett nätverk för samarbete där företag, myndigheter, cybersäkerhetsexperter, utbildare och andra relevanta aktörer kan interagera med varandra för att främja utbyte av bästa praxis och innovativa lösningar när det gäller cybersäkerhet. Redan till hösten planerar projektet att kunna erbjuda företag kostnadsfri utbildning inom cybersäkerhet, med hjälp av Massive Dynamic Swedens verktyg KIOKU AI.

DIGITALs anslag möjliggör vidareutveckling

I NERO deltar 16 aktörer från tio EU-länder och för Massive Dynamic Sweden har deltagandet i projektet inneburit en värdefull möjlighet bygga upp ett större nätverk med ledande aktörer inom cybersäkerhet och teknik. Att kunna samarbeta och dra nytta av expertis från olika håll är något som Natalia Stathakarou menar kommer att vara avgörande för företagets framtid. Hon hoppas också kunna etablera en svensk nod för cybersäkerhetsträning och vidareutveckla företagets AI-teknik ytterligare.

Det var just genom sitt engagemang i olika europeiska samarbetsnätverk som Natalia Stathakarou och hennes kollega och medgrundare Sokratis Nifakos fick kännedom om DIGITAL. Det ledde i sin tur till att Massive Dynamic Sweden inbjöds till NERO-projektet för att bidra med sin expertis inom utbildning och spelifierade lösningar.

– Vi är stolta över att delta i NERO och få finansiering från DIGITAL för att främja en säkrare, tryggare och mer miljömedveten affärsmiljö i hela Europa, avslutar Natalia Stathakarou.

Enligt Adrian Solitander, nationell kontaktperson för DIGITAL-programmet i Sverige finns det utrymme för fler svenska företag att engagera sig i uppbyggnaden av digitala infrastrukturer i Europa:

– Det gäller särskilt företag inom IT- och teknikbranschen. NERO är ett utmärkt exempel på det europeiska samarbetets mervärde.

Läs mer

Redovisning av hur myndigheternas arbete fortgår och det svenska deltagandet i programmet för ett digitalt Europa 2023 | Digg Länk till annan webbplats.


NERO
Är ett EU-samarbete mellan akademiska institutioner, cybersäkerhetsföretag och teknologiföretag från Nederländerna, Cypern, Sverige, Grekland, Frankrike, Italien, Portugal, Tyskland, Schweiz och Belgien. Arbetet spänner över behovsbedömning, projektutveckling, implementering och testning av projektets påverkan på olika sektorer såsom transport, logistik, finans och hälsovård. Varje partner bidrar med sin expertis till projektet. Projektet startade i december 2023 och avslutas i november 2026. Finansieras av DIGITAL.

Massive Dynamic Sweden
Är ett Stockholmsbaserat startuppföretag grundat 2019 av Natalia Stathakarou och Sokratis Nifakos. Är specialiserat på mjukvaruutveckling och konsulttjänster inom cybersäkerhet samt digital träning och maskininlärning. Har tidigare bland annat deltagit i de EU-finansierade projekten Incidence och Silvanus.

Sveriges deltagande i DIGITAL
Svenska organisationer har till och med 20 oktober 2023 tilldelats totalt dryga 33 miljoner euro i bidrag från DIGITAL. Sveriges utsatta mål är ett högt deltagande i DIGITAL. Det finns indikationer på att Sverige inte uppnår detta höga deltagande. Sveriges underprestation relativt jämförbara länder är särskilt påtaglig i antalet projekt som Sverige koordinerar. Danmark och Finland har beviljats i stort sett lika mycket bidrag som Sverige, trots att dessa länder har en betydligt mindre befolkning. Då man mäter ländernas relativa framgång i beviljandegrad ligger Sverige i närheten av genomsnittet för programmet, men tydligt efter med Sverige jämförbara länder.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: