Ny rapport: Förslag till nationell färdplan för det digitala decenniet

I en ny rapport från Digg presenteras ett förslag till nationell strategisk färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen.

EU:s medlemsländer har beslutat om ett policyprogram för den digitala utvecklingen fram till 2030 - Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030. Ambitionen är att driva på den digitala omställningen inom unionen. Programmet fokuserar på gemensamma mål för digitalisering inom medlemsländerna, till exempel digitala färdigheter, digital infrastruktur, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster. Dessa fyra områden kallas också EU:s digitala kompass. Som ett led i arbetet ska varje medlemsland redovisa egna nationella färdplaner för utvecklingen i landet samt hur målen ska nås.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, fick i våras uppdraget från regeringen att ta fram ett förslag till nationell strategi för att leva upp till EU-målen. Den rapport som nu publicerats är ett förslag på hur Sverige kan redovisa de strategiska digitala satsningarna som görs för att nå målen. Rapporten innehåller nulägesbeskrivning och utvecklingskurvor för målen samt beskrivningar av de viktigaste planerade, antagna och genomförda åtgärderna. I rapporten görs också enuppskattning av de investeringar och resurser som krävs för att uppnå målen till 2030. Rapporten bygger på dokumentstudier, bearbetning av befintliga data, intervjuer och arbets­seminarier med experter och intressenter inom de olika områdena.

Rapporten kommer att kompletteras med material från regeringen innan Sveriges nationella färdplan skickas till EU-kommissionen den 9 oktober.

Läs mer

Länk till rapporten: Nationell färdplan för det digitala decenniet | Digg Länk till annan webbplats.

Missiv: Nationell färdplan för det digitala decenniet Pdf, 149.1 kB.

Länk till EU:s sidor om policyprogrammet: Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Magdalena.Norlin-Schonfeldt@digg.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: