Ny rapport: Samlad analys av digitaliseringen i Sverige

Arvid Perbo, analytiker

Arvid Perbo, analytiker på Digg

I dag presenterar Digg rapporten Digitala Sverige 2022 – en samlad analys av det svenska samhällets digitalisering. Analysen visar att Sverige ligger bra till i många avseenden – men är sällan i topp.

Rapporten svarar på ett regeringsuppdrag om att ge en övergripande bild av digitaliseringen i Sverige utifrån målen för digitaliseringspolitiken. Det är tredje året i rad som Digg genomför analysen, som bland annat bygger på dokumentstudier, befintliga data från olika källor samt tidigare analyser och erfarenheter från Diggs egen verksamhet.

– Årets analys visar att Sverige generellt sett ligger långt fram i internationell jämförelse när det gäller digitalisering. Men vi är sällan föregångare och det vi ser är att andra länder börjar komma i kapp och även gå om oss inom vissa områden, berättar Arvid Perbo, analytiker på Digg som är huvudansvarig för rapporten.

Näringslivet får bra resultat

Analysen av året som gick pekar på bra resultat för det svenska näringslivets digitala omställning. Här presterar Sveriges företag fortfarande i topp i flera avseenden, speciellt inom området innovation. När det gäller hög digital intensitet, det vill säga användning och integrering av digital teknik, ligger svenska företag sammantaget högst i Europa. Användningen av avancerade molntjänster är ett exempel där Sverige kniper en förstaplats, men i nyttjandet av AI och Big Data ligger länder såsom Danmark, Finland och Nederländerna steget före.

Analysen visar vidare att den digitala kompetensen bland svenskarna generellt står sig väl i internationella jämförelser, men också att en relativt stor del av befolkningen saknar grundläggande digital kompetens.

– Både företag och myndigheter vittnar om stora svårigheter att hitta den it-kompetens som de behöver, fortsätter Arvid Perbo.

Fasta nätet väl utbyggt

När det gäller bredbandsinfrastruktur är täckningen sämre på landsbygden i vissa delar av landet, men överlag är det fasta nätet i Sverige väl utbyggt. I en jämförelse av EU-ländernas

– Det är framför allt inom 5G-täckningen som Sverige har halkat efter, vilket bland annat beror på leveransproblem av 5G-utrustning och att 5G-auktionen försenades. Nu har utbyggnaden kommit igång ordentligt, så det är mycket troligt att gapet snart kommer att minska, förklarar Arvid Perbo.

Inom offentlig sektor har Sverige förbättrat sig när det gäller området öppna data, där vi tidigare varit svaga jämförelsevis. Dock går den digitala utvecklingen långsammare inom svensk offentlig sektor än i flera andra länder. Dessutom är leveransen av digitala offentliga tjänster ojämnare jämfört med andra toppresterande länder.

– I EU-kommissionens mätning av viktiga offentliga tjänster som avser digital åtkomst inom nio livshändelser, lever Sverige endast upp till målet inom fyra av livshändelserna just nu. Det finns med andra ord många situationer där svenskarna fortfarande behöver utföra vardagliga ärenden via exempelvis telefon eller blankett, avslutar Arvid Perbo.

Lär dig mer

Rapport: Digitala Sverige 2022

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: