Digg lanserar nytt analysverktyg – öppet och kostnadsfritt för alla

En viktig del i Diggs uppdrag är att följa upp och analysera den digitala utvecklingen i Sverige, såväl hos myndigheter som samhället i stort. Tack vare Diggs nya analysverktyg kan nu vem som helst ta del av dessa uppföljningar och göra egna analyser.

I dag lanseras betaversionen av analysverktyget som till att börja med innehåller data från Diggs årliga uppföljning av drygt 150 statliga myndigheters arbete med digitalisering.

– Tack vare de många uppföljningar som vi gör inom ramen för vårt uppdrag har vi tillgång till mängder av data som kan skapa nytta i ett bredare perspektiv. Det handlar om information som kan vara användbar för till exempel myndigheterna själva, för lärosäten eller media. Med vårt nya verktyg blir vår insamlade data nu mer tillgänglig för alla, säger Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Det här är bara början och vi kommer allteftersom att bygga på med mer data

Verktyget är kostnadsfritt och framtaget för att ge användarna möjlighet att själva titta på uppföljningsdata, göra jämförelser och kanske hitta samverkanspartners inom olika områden som är relevanta för myndigheternas digitala verksamhetsutveckling. Förhoppningen är att informationen kan användas som stöd i myndigheternas fortsatta arbete och prioriteringar.

Dashboard, analys och rapport

Det finns två möjliga sätt att använda verktyget, antingen som anonym användare eller genom att skapa ett konto. Väl inne i verktyget erbjuds tre funktioner – dashboard, analys samt rapport.

Tack vare en avancerad metadatafunktion finns flera olika kriterier man kan välja för att göra sitt urval och sortera data för att göra sin analys så specifik och relevant som möjligt. Analyserna kan visas på olika sätt och man kan exempelvis ändra från en diagramtyp till en annan. Som inloggad användare har man dessutom tillgång till en rapportfunktion. Här går det att skapa en textrapport i pdf-format tillsammans med valda diagram och analyser, förklarar Magdalena Norlin-Schönfeldt.

Fler analysverktyg på gång

Även ett verktyg för samhällsekonomisk analys och nyttoberäkningar kommer att lanseras under första delen av nästa år samt en digitaliseringssnurra som hjälper kommuner att beräkna nyttan och kostnader med olika digitala tjänster.

– Det här är bara början och vi kommer allteftersom att bygga på med mer data från våra övriga uppföljningar, såsom svensk e-handel och användandet av e-fakturor. Vi planerar även att lansera data från våra undersökningar om kommunernas och regionernas digitaliseringsutveckling, avslutar Magdalena Norlin-Schönfeldt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: