Digg reflekterar: Självmål i målstyrningen?

I dag lanseras Digg reflekterar, en ny serie publikationer som djupdyker i olika ämnen som ligger Diggs verksamhet nära. I den första utgåvan ”Självmål i målstyrningen?” fördjupar sig författarna i diskussioner kring den komplexa frågan om att sätta mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Man går mot land på en brygga med ryggen mot kameran.

Digg reflekterar publiceras av Myndigheten för digital förvaltning. Författarna är analytiker och omvärldsbevakare som vänder sig till dig med intresse för digitalisering och offentlig förvaltning. Genom att fördjupa sig i angelägna ämnen hoppas man kunna stimulera läsarna till diskussion och eftertanke.

Denna utgåva fokuserar på de förändringar som skett när det gäller målbilden för digitaliseringspolitiken under det senaste decenniet. Man får också inblick i vad forskningen säger om mål och målstyrning, liksom ett par exempel på hur man arbetar med målstyrning i andra länder

Vi passar på att ställa några frågor till Fredric Skargren som är analytiker på Digg och en av författarna till texten.

I Digg reflekterar har ni valt att fokusera på målstyrning av offentlig förvaltning, varför är det viktigt?

– Målstyrning och offentlig förvaltning är en klassisk fråga att ta sig an. Vi ser ett behov av att ta upp detta mot bakgrund av den uppsjö av förväntningar och mål som finns inom digitaliseringsområdet. Det gäller inte minst i förväntningar från EU och hur olika länder arbetar med målstyrning i detta område. Då blir det viktigt att belysa denna utveckling och åskådliggöra den ur olika perspektiv.

Om du skulle lyfta en fråga som du ser som särskilt viktig, vad blir det då?

– Att vi behöver en vision och ett grundläggande syfte som svarar på frågan varför vi ska digitalisera. Något som tydligt hänger ihop med vilka samhällsutmaningar som är viktiga att lösa och hur digitaliseringen kan bidra. Vi behöver sätta fokus på problemen som ska lösas och vilka värden som är viktiga att värna om.

I publikationen gör ni internationella utblickar, hur skulle du säga att Sverige ligger till med digitaliseringen i ett internationellt perspektiv?

– Det beror på hur man mäter och hur man ser på digitaliseringens möjligheter. När vi exempelvis sammanställer Sveriges placering i fem stora internationella jämförelser av den digitala förvaltningen konstaterar vi att Sveriges digitala förvaltning är bra men att flera andra länder är bättre. Sverige presterar ojämnt och utvecklingen går långsammare i Sverige än i flera andra jämförbara länder. Positivt är att Sverige förbättrat sig inom området öppna data.

Generellt sett är vi duktiga på digitala tjänster till medborgare och företag och i viss mån också på intern effektivitet med stöd av digitalisering. Vi har dock inte satsat tillräckligt på insyn, öppenhet, samverkan och medskapande för att kunna säga att vi ligger i framkant när det gäller den digitala transformationen.

Kan du berätta om bakgrunden till satsningen på Digg reflekterar och varför den kom till?

– Digg reflekterar ska vara som en karamell man får tugga på ett tag, med olika smaker, och som får en att tänka till brett kring specifika ämnen. Vi kan då ställa nyfikna frågor i stället för att ge svar, och sammanställa kunskap som ger skäl till vidare funderingar. Målet är att främja diskussion om angelägna ämnen med beslutsfattare, praktiker och forskare. Att ge utlopp för nyfikenheten och få möjlighet att diskutera olika frågor tror vi är ett av de bästa sätten att utvecklas på.

Vem tycker du ska läsa detta?

– Vi hoppas att alla som är intresserade av den offentliga förvaltningens utveckling eller av digitaliseringsfrågor vill läsa och delta i diskussionen kring vilka mål vi ska ha och hur dessa bör utformas så att de ger stöd i utvecklingen framåt.

Vad kommer nästa nummer att handla om?

– Vi har inte riktigt bestämt oss ännu, men kanske blir temat digital delaktighet och demokrati. Arbetsnamnet är: Får medborgarna vara med?

Författarna till denna utgåva är: Theodor Andersson, omvärldsbevakare; Karin García Ambrosiani, analytiker; Mats Goffhé, analytiker; Arvid Perbo, analytiker; Joakim Sjunnesson, omvärldsbevakare; Fredric Skargren, analytiker.

Dokument

Digg reflekterar – Självmål i målstyrningen? Digg reflekterar kring digitaliseringens komplexitet

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: