Ansvar och finansiering

Framväxten av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen bygger på samarbete mellan en mängd aktörer. Här finns information om ansvarsfördelning, finansiering, rutiner, rapporter och redovisningar.

Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen byggs upp genom etablering av så kallade byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Varje område leds av en ansvarig myndighet. Hur styrningen av Ena går till och vad ansvar för byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden innebär beskrivs närmare på sidan Struktur och styrning.

Byggblock

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Nyttjat belopp 2021, tkr

Beslutat belopp 2022, tkr

(t.om. 2022-10-24)

Adressregister

Myndigheten för digital förvaltning

3 700

80

API-hantering

Myndigheten för digital förvaltning

4 123

5 300

Auktorisation

Myndigheten för digital förvaltning

1 627

4 150

Digital post

Myndigheten för digital förvaltning

0

14 100

Identitet

Myndigheten för digital förvaltning

3 253

8 100

Indexering

Skatteverket

500

1 800

Meddelandehantering

Bolagsverket

2 500

308

Metadatahantering

Riksarkivet

2 000

1 259

Min profil

Arbetsförmedlingen

1 000

1 500

Mina ombud

Bolagsverket

10 000

13 500

Mina ärenden

Skatteverket

3 500

5 500

Spårbarhet

Myndigheten för digital förvaltning

15

875

Tillgänglighet

Försäkringskassan

1 000

200

Tillitsramverk

E-hälsomyndigheten

2 000

370

Totalt 2021: 35 218 tkr

Totalt 2022: 57 041 tkr

Grunddatadomäner

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Nyttjat belopp 2021, tkr

Beslutat belopp 2022, tkr

(t.om. 2022-10-24)

Fastighetsinformation och geografisk information

Lantmäteriet

1 500

3 000

Företag

Bolagsverket

1 800

3 900

Hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten

900

2 400

Person

Skatteverket

2 500

1 800

Transportsystem

Trafikverket

500

1 086

Totalt 2021: 7 200 tkr

Totalt: 2022: 12 186 tkr

Kompetensområden

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Nyttjat belopp 2021, tkr

Beslutat belopp 2022, tkr

(t.om. 2022-10-24)

Arkitektur

Myndigheten för digital förvaltning

479

2 300

Arkiv

Riksarkivet

600

1 000

Data

Myndigheten för digital förvaltning

3 001

2 500

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2 400

2 300

Juridik

Myndigheten för digital förvaltning

281

1 000

Samhällsekonomi och nytta

Myndigheten för digital förvaltning

Ingen uppgift

1 000

Totalt 2021: 6 761 tkr

Totalt 2022: 10 100 tkr

Rutin för att ta del av bidrag

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av covid-19-pandemin och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.

I satsningen på förvaltningsgemensam digital infrastruktur har DIGG fått medel att fördela inom ramen för anslag 2:7 Digital förvaltning. Beslut om tilldelning av medel sker löpande till de myndigheter som ansvarar för respektive byggblock, grunddatadomän eller kompetensområde. Här kan du ta del av rutinen för hur beslutad finansiering kan rekvireras av din myndighet.

Bidrag - rutin och rekvisition (pdf, 183 KB) Pdf, 185.7 kB.

Rapporter och redovisningar

Nedan hittar du de rapporter, redovisningar, underlag och bilagor som lämnats till regeringen för uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: