Promemorian En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av rättschef Linn Kempe. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg och i den slutliga beredningen har även säkerhetschef Johan Gellerstedt och jurist Lars Söderberg deltagit.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: