Samråd om ny regional utvecklingsplan

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget

Detta yttrande har beslutats av rättschef Linn Kempe. Föredragande har varit enhetschef Helene Thorgren.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: