En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av rättschef Linn Kempe. Föredragande har varit enhetschef Helene Thorgren.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: