Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av rättschef Linn Kempe. Föredragande har varit enhetschef Helene Thorgren.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: