Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av rättschef Linn Kempe. Föredragande har varit jurist Erika Lidén.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: