Remiss gällande kommissionens arbetsprogram för standardisering 2024

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Föredragande har varit avdelningschef Viktoria Hagelstedt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: