Utkast till föreskrifter om mediestöd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef samt chefsjurist Linn Kempe. I den slutliga handläggningen har också enhetschef samt föredragande Monica Grahn deltagit.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: