Planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tycker att den tillhandahållna planeringsinriktningen för civil beredskap i sin utformning och innehåll utgör en tydlig och bra grund för beredskapsmyndigheternas arbete med att höja motståndskraften inom sina respektive verksamheter.

Särskilda frågor att besvara

I remissmissivet önskar MSB att nedanstående frågor ska besvaras.

Fråga: Utgör planeringsinriktningen en bra grund för erat arbete med att höja motståndskraften inom er verksamhet?

Svar: Planeringsinriktningen utgör en tydlig och bra grund för vårt arbete med att höja motståndskraften inom vår verksamhet.

Fråga: Saknar ni något i planeringsinriktningen respektive i de dokument som det hänvisas till?

Svar: Så långt som vi har kommit i arbetet har vi inte upptäckt något vi saknar.

Fråga: Finns det några otydligheter i underlaget?

Svar: Så långt som vi har kommit i arbetet har vi inte märkt några otydligheter.

Fråga: Övriga synpunkter?

Svar: Inga övriga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Linn Kempe. I den slutliga handläggningen har också beredskapssamordnare Jenny Persson deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: