Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Linn Kempe. I den slutliga handläggningen har enhetschef tillika föredragande Monica Grahn deltagit.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: