Förslag till reviderade föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inga synpunkter på remissen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit signalskyddschef Jenny Persson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: