Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur (KOM(2023)94)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Linn Kempe. Föredragande har varit analytiker Arvid Perbo.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: