Promemorian En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg stödjer förslagen till ändringar i radioutrustningslagen som innebär att det införs en gemensam laddningsstandard för bland annat mobiltelefoner, läsplattor och hörlurar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit informationssäkerhetsspecialist Anders Nordlander.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: