EU - kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot förslagen. Digg vill dock påtala att det i direktiv 2017/1132 regleras tillgängliggörande av documents and information (jfr. art. 18), men att det idag är vanligt att i digitaliseringssammanhang i stället tala om data, det vill säga information i digitala format.

Digg välkomnar att gränsöverskridande interoperabilitet ska beaktas (artikel 4.3 a), eftersom det utgör en viktig förutsättning för samarbete.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: