Promemoria med förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit jurist Erika Lidén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: