Svar på remiss angående förslag till regeringen gällande tjänsteman i beredskap

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända i remissen gällande införandet av en TiB-funktion på myndigheten. Vi vill däremot framhålla att denna funktion behöver finansieras då det inte ingår i nuvarande verksamhet. Om förslaget godkänns av regeringen ser vi gärna att det finns en förståelse för att TiB-organisationen tar tid att bygga upp fullt ut.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, biträdande säkerhetschef Johan Lindberg deltagit. Föredragande har varit informationssäkerhetssamordnare Jenny Persson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: