Förslag till föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst.

Digg har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Linn Kempe. I den slutliga handläggningen har också juristen Lina Abrahamsson deltagit. Föredragande har varit juristen Lina Abrahamsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: