EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2022:18)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inget att invända mot slutbetänkandets förslag gällande kompletteringar och ändringar i svensk rätt och lämnar därför inte några synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. I den slutliga handläggningen har också jurist Mathea Franzén deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: