Folkhälsomyndighetens konsekvensutredning – beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på konsekvensutredningen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Publicerad: