Folkhälsomyndighetens konsekvensutredning – beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på konsekvensutredningen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: