E-recept inom EES (SOU 2021:102)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg välkomnar utredningens uppdrag att utreda vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för e-recept inom EES och att föreslå de åtgärder som krävs för en sådan process och har inga synpunkter på utredningens bedömningar och förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, juristen Mathea Franzen och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekten Mattias Ekhem.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: