Läkemedelsverkets föreskrifter (FLSF-FS 2022:XXX) om nationella medicinska informationssystem

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit juristen Jens Tiensuu.

DNR: 3.1.1-2022-002001

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: