EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit leveransledare Monica Grahn.

DNR: I2021/03357

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: