Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Linn Kempe. Föredragande har varit HR-chef Catrin Åsén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: