Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker förslagen i Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet och har inget att invända.

När det gäller särskilt de synpunkter som har efterfrågats har Digg följande svar:

  • Sett till helheten är dokumentet bra och tydligt utformat.
  • Digg har inget att invända mot de föreslagna viktiga samhällsfunktionerna.
  • Digg har inget att invända mot benämningen på samhällsfunktionerna.
  • Digg har inget att invända mot de föreslagna exemplen på samhällsviktig verksamhet.

Generella synpunkter

Område information och kommunikation

Digg ser positivt på att digital post, betrodda tjänster och grunddata lyfts fram i detta område som exempel på en samhällsviktig verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, säkerhetschef Chanett Edlund, leveransledare Anna Ågren, leveransledare Lotta Hämäläinen, leveransledare Victoria Hagelstedt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: