SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg tillstyrker förslagen i utredningen.

Digg välkomnar att det i lagen införs möjlighet att bekräfta besluten med andra förfaranden, vilket enligt den utformning lagen har idag inte är möjligt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Adam Panzer. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Linn Kempe och IT-strategen Roger Fagerud deltagit.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: