Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit Leveransledare Viktoria Hagelstedt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: