Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, välkomnar förslaget och har inga övriga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också juristen Petra Kanon deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

Dnr: 2021-247

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: